Mendelovy zahrady očima studentů je téma výstavy, kterou nabízelo Urban  centrum na Staré radnici od 23. října do 24. listopadu 2012. Výstava návštěvníky seznámila s ateliérovou prací studentů Fakulty architektury VUT v Brně, kteří pod vedením prof. Ing. arch. Ivana Kolečka zpracovali návrh na úpravu svahu Žlutého kopce nad starobrněnským klášterem a řešili možnosti nové funkce klášterní zahrady v návaznosti na vstup do Mendelova muzea.
Studenti měli za úkol prostřednictvím urbanisticko-architektonického řešení přiblížit veřejnosti i odborníkům vědeckou činnost jednoho z nejvýznamnějších badatelů působících v Brně. Autoři práce navrhují otevřít Mendelovy zahrady Brňanům i návštěvníkům města a vytvořit z nich kulturně-naučné území – místo, které není ani botanickou zahradou, ani parkem, nýbrž přírodním prostředím umožňujícím nový pohled na výsledky křížení různých rostlin.