Vernisáž 20. března | 17.30 h

Areál vodojemů na Žlutém kopci, který se slavnostně otevřel pro veřejnost 22. března 2024, se stal tématem pro naši výstavu. Mohli jste si projít celou historií brněnských vodojemů od jejich prvopočátků až po současnost a nahlédnout i do zákulisí dalších brněnských nádrží z pozdějších let. Co nabízela výstava především – kouzlo podzemního labyrintu prostřednictvím úchvatných fotografií autorů výstavy.

Až do roku 1913 byly Masarykova čtvrť a přilehlé oblasti zásobovány pitnou vodou ze tří netradičních podzemních vodojemů. Nyní Brno tuto ojedinělou památku zpřístupňilo veřejnosti. Rozlehlý labyrint chodeb vyrostl v Brně na přelomu 19. a 20. století. Tato unikátní technická stavba, která zásobovala vodou významnou část Brna, připomíná velkorysý podzemní chrám.

Tři vodojemy na Žlutém kopci a jejich bezprostřední okolí se dočkaly výrazných úprav a koncem března 2024 se tato neobvyklá technická a historická památka natrvalo otevřela všem milovníkům neobvyklých zážitků.


Při příležitosti výstavy byl připraven soubor přednášek Aleše Svobody, znalce brněnského podzemí a Libora Teplého, autora fotografií unikátní architektury. Přednášky se konaly na Staré radnici v primátorských salóncích.