Výstava zahájená 12. srpna představila Památník holocaustu připomínající oběti nacistické rasové perzekuce za období 2. světové války.

Výstava nás seznámila nejen s průběhem výtvarné soutěže a s autorem vítězného návrhu památníku, ale i s průběhem realizace tohoto monumentálního díla, jehož výstavba byla zahájena začátkem léta v parku na náměstí 28. října v Brně.

Každý týden od srpna do září zde přibyly s postupem prací nové fotografie, které přiblížily stavbu pomníku od jejího zahájení až po slavnostní odhalení v září 2014.

Slavnostní odhalení Památníku holocaustu vybudovaného k připomenutí nacistické rasové perzekuce v letech 1939 -1945 se uskutečnilo ve středu 17. září 2014 v parku na náměstí 28. října v Brně za účasti primátora statutárního města Brna Romana Onderky.

Foto: M. Schmerková 

Další čtyři kameny zmizelých, zvané také Stolpersteine, přibyly včera v brněnských ulicích. Uctí tak památku obětí druhé světové války.
Kameny se instalovaly nejprve v Tomešově ulici na počest Karla Tomeše, který nastoupil na post starosty města Brna v roce 1925 a vládl mu přesně deset let. Za jeho působení vzniklo mnoho budov využívaných dodnes. Mezi nimi městské krematorium na ústředním hřbitově nebo sokolský stadion v Kounicově ulici.

Foto: M. Schmerková

Výstavní panely k prohlédnutí zde:

Úvod
Brněnská židovská komunita
Brněnská židovská komunita II
Holocaust romského obyvatelstva v Brně
Holocaust romského obyvatelstva v Brně II
Výtvarná soutěž na ztvárnění památníku
Ideový záměr díla a technické řešení
Památník holocaustu ve fotografii
Památník holocaustu ve fotografii II
Památník holocaustu ve fotografii III
Památník holocaustu ve fotograii IV