Vernisáž 28. března v 17h

Jak bude park vypadat za pár let? Bude se Vám líbit? Stane se z něj i „Vaše“ oblíbené místo pro oddych a rekreaci v centru Brna?

Park na Moravském náměstí je významným prvkem městské struktury a tvoří jedno z největších  centrálních prostranství města Brna.

Výstava představila dvacet návrhů na revitalizaci parku od českých i zahraničních architektů. Všechny návrhy vzešly z architektonicko-urbanistické a krajinářské soutěže, kterou vyhlásila v polovině roku 2016 městská část Brno – střed.

Cílem soutěže bylo navrhnout revitalizaci dlouhodobě neudržovaného městského parku na Moravském náměstí. Po rekonstrukci by pak nově upravené prostranství mělo sloužit především jako celoroční rekreační a oddychová plocha pro obyvatele města.

Výstava nabídla návštěvníkům „budoucího městského parku“ nejen ukázku vítězného návrhu od architektonické kanceláře consequence forma, ale ukázku všech dvaceti studií, které byly do soutěže přihlášeny a splnily veškeré zadávací podmínky.

Druhá část výstavy byla tvořena krátkým shrnutím historie parku doplněným četnými archivními snímky a v neposlední řadě také obrázky dětí brněnských základních škol, které „konkurovaly“ architektům a soutěžily se svými nápady na téma – jak vidí park „svých snů“ dětskýma očima.

A N K E T A

Výstavu doprovázela i anketa, v které mohli návštěvníci hlasovat o vítězném návrhu úpravy parku na Moravském náměstí od architektonického studia consequence forma. Líbil se 2/3 hlasujícím, podrobnější údaje naleznete ve vedlejším grafu.

Hodnocení poroty:

Návrh zdůrazňuje Moravské náměstí jako místo setkávání a typickou parkovou plochu. Autoři správně pojmenovávají a akcentují nejfrekventovanější pěší trasu vedoucí od ústí Joštovy směrem k ulici Lidické v přirozené trajektorii, která je tečnou centrální zpevněné plochy. Tím je jednoduše zpřístupněna programová osa, která kromě zpevněné multifunkční plochy s vodním prvkem zahrnuje také mlatovou plochu s dětským hřištěm a je ukončena nízkým objektem kavárny při severním okraji náměstí. Navržené řešení zachovává průchodnost územím, akcentuje hlavní vstup do parku od ulice Joštovy i hlavní pěší trasu, kterou nově doplňuje okružní pěšinou, jež zpřístupňuje dosud nevyužívané okrajové části parku a vytváří nová místa k odpočinku. Návrh ve velké míře zachovává a respektuje stávající vzrostlé stromy.

Z médií: Výstava k parku na Moravském náměstí

Výstavní panely ke zhlédnutí níže:

1. místo – návrh č. 15 / panel 1panel 2
consequence forma s.r.o.
 / (CZ) Ing. arch. MArch. Jana Šipulová, Ing. arch. Martin Sládek, Ing. arch. Václav NavrátilSpolupráce: Ing. arch. Petra Buganská, Bc. Barbora Kudelová, Moare

2. místo – návrh č. 14 / panel 1panel 2
Ing. arch. Jakub Kopec, Ing. Klára Zahradníčková, M.A. / (CZ)
Spolupráce: Luboš Zbranek

3. místo – návrh č. 6 / panel 1panel 2
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, Bc. Pavel Čučka, Bc. Radek Feňo, Bc. Adam Ambrus / (CZ)
Spolupráce: Bc. et Ing. Tomáš Babka

————————————————————————————————————————————————————–

Návrh č.2 / panel 1panel 2
Ing. arch. Jan Fridrich, Ing. arch. Tereza Hátlová, Bc. Nikola Stibůrková, Ing. arch. Lena Trpělková, Ing. arch. Ivana Valeková, Ing. Zuzana Blašková / (CZ)

Návrh č. 3 / panel 1panel 2
ANNE-SEREINE TREMBLAY
Jan Kudlička / (NL)

Návrh č. 4 / 
panel 1panel 2
prof. Ing. arch. Ivar Otruba, CSc. / (CZ)
Spolupráce: Ing. Tomáš Popelínský

Návrh č. 5 / panel 1panel 2
Ing. arch. Barbora Srpková, Daniel Selenský B. Arch., R. A., Ing. arch. Barbora Páralová / (DE)
Spolupráce: Linda Bondarenko, Studio De Schutter

Návrh č. 7 / panel 1panel 2
prof. Ing. arch. Ivan Ruller, CSc., Marek Maloň, Josef Kala, Martin Jetelina / (CZ)
Spolupráce: PhDr. Jiří Hlušička, Ing. Tomáš Axman, Ing. Lenka Miksová, Jana Zavřelová, Katarína Ambrosová

Návrh č. 8 / 
panel 1panel 2
prof. Ing. Jiří Damec, CSc., doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová, Ing. Viktor Filipi, Ing. Eva Damcová / (CZ)

Návrh č. 9 / 
panel 1panel 2
M. A. Svatopluk Sládeček / (CZ)
Spolupráce: Ing. arch. Jaroslav Matoušek

Návrh č. 10 / panel 1panel 2
Ing. arch. Martin Kaláb, Ing. arch. Daniel Kuda, Ing. arch. Soňa Hlaváčková / (CZ)

Návrh č. 11 / 
panel 1panel 2
Ing. arch. Alexandr Kotačka, Ing. arch. Eva Pyková, Bc. Martin Král, Vít Beran, DiS. / (CZ)
Spolupráce: Ing. Miroslav Dudek, Ing. Martin Škrosal

Návrh č. 12 / panel 1panel 2
P.P. Architects s.r.o. / (CZ)
Ing. Marek Holán, Ing. arch. Tomáš Págo, Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. arch. Martin Pončík
Spolupráce: Ing. arch. Michal Žák

Návrh č. 13 / panel 1panel 2
Ing. arch. Radko Květ, Ing. arch. Ondřej Hamrník, Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Lydia Šušlíková, Ing. Radka Táborová, DiS. / (CZ)

Návrh č. 16 / 
panel 1panel 2
Ing. Kateřina Miholová, Ing. arch. Norbert Obršák, Ing. arch. Jan Kubát, Bc. Linda Boušková / (CZ)
Spolupráce: Ing. arch. Václav Mihola, Kristýna Uhrová, Ing. arch. Daniel Struhařík

Návrh č. 17 / panel 1panel 2
KAMKAB!NET / (CZ)
Ing. arch. Radim Horák, Ing. arch. Michaela Tománková, Ing. Ján Augustín

Návrh č. 18 / 
panel 1panel 2
Michal Palaščák, Michal Poláš, Martin Bělkovský, Kristýna Trojanová, Tomáš Pospíšil, Milan Houser, Lina Bellovičová / (CZ)
Spolupráce: Václav Kaminský

Návrh č. 19 / panel 1panel 2
Ing. arch. Ondřej Bartůšek, Ing. arch. Jaroslav Sedlák, Ing. arch. Jiří Markevič, Ing. arch. Vendula Markevičová, MgA. Jakub Roček, Bc. David Helešic / (CZ)

Návrh č. 20 / 
panel 1panel 2
MgA. Monika Šrolerová, MgA. David Rosinai, MgA. Přemysl Kokeš / (CZ)

Návrh č. 21 / 
panel 1panel 2
Ing. arch. Tomáš Zlámal, Ing. arch. Filip Slezák, Ing. arch. Michal Souček / (CZ)
Spolupráce: Ing. Pavla Štěpánková

Vývoj názvu náměstí
Historie parku v průběhu času
Historie parku v průběhu času II
Zadání soutěže
Průběh soutěže
Moravské náměstí jako místo setkávání