Vernisáž 14. května | 17h

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Meandrující vodní prvek s reliéfy hvězd a figury. Sochy, skulptury, krajinářská řešení…

Výstava soutěžních návrhů nabízela všech 34 modelů různorodých řešení uměleckého díla k Poctě královny Elišky Rejčky na Starém Brně i přilehlého veřejného prostranství. Návrhy byly přihlášeny do architektonicko-výtvarné soutěže pořádané ve spolupráci Kanceláře architekta města Brna a Odboru kultury brněnského magistrátu.

V rámci výstavy jsme pro Vás připravili doprovodný program formou komentovaných procházek po brněnských vyhlášených i méně známých uměleckých dílech, kterým město Brno dalo vzniknout v posledních několika letech.