Výstava nazvaná Pojďte s námi do zoo byla v Urban centru otevřena na začátku srpna 2007. Byla věnována historii, současnosti a budoucnosti brněnské zoologické zahrady. V uplynulých více než padesáti letech se Zoo Brno rozrostla ze skromných začátků v roce 1953 do současné podoby moderní zoologické zahrady špičkové úrovně. Mnohé z jejích expozic jsou ojedinělé a právem je obdivují odborníci i veřejnost. K těm nejpřitažlivějším patří Tygří skály, výběh pro tygry sumaterské a levharty cejlonské.

V květnu 2007 se dostalo brněnské zoo významného uznání v podobě ceny Bílý slon za komplexní přestavbu expozice vlků.

V současnosti se brněnská zoo připravuje na další významné investice, které v příštích několika letech přinesou mnoho změn a nabídnou návštěvníkům nové a ojedinělé zážitky. Generel rozvoje zoo počítá s výstavbou čtyř komplexních expozic: Beringia představí soubor severské zvířeny z oblasti Beringovy úžiny, Karibik nabídne zvířenu karibské oblasti, Wallaceia seznámí se zástupci fauny z oblasti Indonésie a v Kalahari uvidí návštěvníci velká africká zvířata.

O všech těchto připravovaných novinkách i o současných expozicích brněnské zoologické zahrady informovala výstava Pojďte s námi do zoo, která v Urban centru trvala do poloviny listopadu 2007.

Její součástí byl i bohatý doprovodný program, který tvořila dětská odpoledne a odborné přednášky. Pro návštěvníky výstavy bylo ve spolupráci se Zoo Brno připraveno i několik videoprojekcí o zoologické zahradě a jejích obyvatelích.

V roce 2007 pokračovala v brněnské zoologické zahradě výstavba a rekonstrukce několika nových objektů:

Stáje i osvěta pod jednou střechou

Jednou z dokončených staveb jsou i nové stáje v Dětské zoo. Statici rozhodli, že z přízemní stavby pocházející z 60. let zůstanou jen základy. Na nich vyrostla nová budova s podkrovím upravená v pohádkovém stylu, aby souzněla se sousedním dvorkem s maketou selského stavení. Nová budova má čtyři funkční části: v přízemí je dvanáct stání pro poníky a boxy pro další domácí zvířata, v podkroví je seník, zázemí pro chovatele a místnost pro přednášky, výukové programy apod.

Ze souboru prvků názorné výuky Vítaní i nevítaní sousedé, umístěného v dvoukřídlé skříni, se návštěvníci dozvědí zajímavosti o různých tvorech, kteří s lidmi obývali selská stavení a mnohde s námi žijí dodnes. Na řezu obytným domem od střechy až po sklep budou zakreslena zvířata, s nimiž se v těch místech může člověk setkat. Některá nám prospívají, většina z nich jsou z našeho hlediska vetřelci. Od netopýrů, rorýsů a zdivočelých holubů, přes potkany, myši, šváby, pavouky či rybenky až po miniaturní roztoče, jejichž přítomnost si ani neuvědomujeme.

Prosklená skříň se zásuvkami nabídne výukové téma Fauna a flóra našich měst. Existuje nemálo rostlin schopných vyrovnat se s nepříznivými podmínkami sídel budovaných pro pohodlí člověka. Na rumištích vegetuje například bez černý, na okrajích sídlišť bodlák obecný, ve znečištěném ovzduší, kde domácí dřeviny hynou, prospívají exotické druhy, jako je pajasan žláznatý z Číny. Městské prostředí obývají zvířata různého původu. V trvalém kontaktu s člověkem žije například štěnice domácí, ve městech se vyskytují zdivočelá domácí zvířata (kočka domácí), druhy zavlečené (mravenec faraon), zvířata z divoké přírody přizpůsobená novým podmínkám (kuna skalní), druhy objevující se jen krátkodobě (havran polní) i jedinci cizokrajného původu uniklí ze zajetí (papoušek mniší).Budova stájí v Dětské zoo jako celek názorně demonstruje poslání současných zoologických zahrad, které se vedle chovu zvířat zabývají i osvětou. Eduard Stuchlík