Na výstavě Vás pomocí názorných panelů seznámíme s rozmístěním automatizovaných externích defibrilátorů (AED) po Brně a ukážeme Vám,  jak s těmito přístroji pracovat tak, aby každý z nás mohl pomoci k záchraně života.

Srdeční zástava patří mezi nejčastější úmrtí dospělých v Evropě. V některých situacích může nastat situace, že srdce nepumpuje krev do oběhu, ale zůstává mu zachována elektrická aktivita. Tuto neefektivní srdeční činnost lze usměrnit pomocí defibrilačního přístroje. Čím dříve se tento výboj provede, tím se šance na úspěšnou defibrilaci a tím i obnovu krevního oběhu zvyšuje.

Proto proběhla dne 2. června v Urban centru přednáška o první pomoci pro veřejnost, kterou ve spolupráci se statutárním městem Brnem pořádala První pomoc s.r.o.. Seminář byl určen všem zájemcům, kteří se chtěli dozvědět důležité informace o tématech, jako jsou základy resuscitace, použití automatizovaného externího defibrilátoru, zástava krvácení či vyproštění zraněné osoby z auta při nehodě. Součástí kurzu byl také praktický nácvik, který prověřil nejen nově nabité znalosti, ale i pohotovost.