Přátelské setkání s organizátory oslav k 200. narozeninám G. J. Mendela / 18. července v 17h

Gregor Johann Mendel (20. 7. 1822 – 6. 1. 1884) byl světově významný vědec a objevitel základních zákonů dědičnost. Působil jako řeholník řádu augustiniánů a později jako opat kláštera na Starém Brně. V loňském roce uplynulo 200 let od jeho narození. Jeho objevy stály u zrodu genetiky a významným způsobem stále určují náš život a formují naši budoucnost.  

Na výstavě jste mohli jít v jeho stopách a připomenuli si společně akce a události, které nás provázely po celou dobu oslav výročí v roce 2022. Gregor Johann Mendel si tuto velkolepou vzpomínku zaslouží.

Výčet akcí a událostí byl na výstavě doplněn spoustou ukázek předmětů, které vznikly v souvislosti s výročím Mendela, např. Mendelovou kuchařkou, replikou jeho cestovního jídelního příboru, bankovkou či sběratelskou kuličkou do orloje a mnoho dalších.
Největší zajímavost se skrývala pod hlavní vitrínou, kde jste mohli vidět faksimili* rukopisu G. J. Mendela s názvem Versuchen űber Pflanzen-Hybriden.

* Faksimile – napodobenina, věrná kopie originálu

Seznamte se s výstavou Rok s Mendelem