Na výstavě s názvem Sídliště – dobrá adresa? měli návštěvníci možnost se seznámit s výsledky třetí vlny série výzkumů vybraných brněnských sídlišť (Bohunice, Kamenný vrch, Lesná, Vinohrady, Bystrc 2 a Kamechy), které byly od 80. let zpracovávány pro Magistrát města Brna. Z hlavních zjištění výzkumu vyplývá, že většině obyvatel se ve sledovaných sídlištích žije dobře, míra spokojenosti obyvatel se sídlišti v časovém posunu mírně vzrostla, což je důsledkem celé řady společenských změn a opatření. Výstava trvala od 20. února do 31. března 2012.Jednotlivé panely výstavy si můžete prohlédnout zde:

1. Úvod (ke stažení, formát .pdf, 782 kB)

2. Třetí etapa šetření (ke stažení, formát .pdf, 2 MB)

3. Metodologie (ke stažení, formát .pdf, 816 kB)

4. Pověst sídliště (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)

5. Srovnání s jinými výzkumy (ke stažení, formát .pdf, 582 kB)

6. Spokojenost s bytem I (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)

7. Studie a co dál (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)

8. Sociodemografické ukazetele (ke stažení, formát .pdf, 745 kB)

9. Spokojenost s bytem II (ke stažení, formát .pdf, 675 kB)

10. Spokojenost s domem (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)

11. Spokojenost se sídlištěm (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)

12. Sousedské vztahy (ke stažení, formát .pdf, 958 kB)

13. Charakteristika sídlišt (ke stažení, formát .pdf, 425 kB)

14. Názory obyvatel I (ke stažení, formát .pdf, 2 MB)

15 Názory obyvatel II (ke stažení, formát .pdf, 2 MB)

16. Kvalitativní výzkum (ke stažení, formát .pdf, 2 MB)

17. Podobnosti a rozdíly (ke stažení, formát .pdf, 2 MB)