20. června – 31. července | Vernisáž 19. června v 19h

Jak by mohly vypadat brněnské Benátky, kudy poteče Svitavský náhon nebo jak využít starou chladící věž?

Výstava Špitálka: Proměny chytré čtvrti představila rekordní počet sedmadvaceti návrhů z mezinárodní ideové soutěže na proměnu části areálu brněnských tepláren. Architektonické návrhy na proměnu chytré čtvrti dorazily nejen z Česka, ale též ze Slovenska, Polska, Litvy, Belgie, Srbska, Velké Británie, Japonska nebo Singapuru.

Čtvrť s plochami pro bydlení, práci i volný čas, kam se nastěhují až čtyři tisíce lidí a kterou oživí Nová městská třída lemovaná prodejnami a obsluhovaná novou trolejbusovou linkou. Tak bude jednou vypadat území mezi železniční tratí a ulicemi Koliště, Cejl, Radlas a Špitálka. Najít co nejlepší řešení k proměně rozlehlé nevyužívané lokality obklopující teplárny v tzv. chytrou čtvrť mají pomoci právě výsledky mezinárodní ideové soutěže. Tu pro město organizovala Kancelář architekta města Brna a její vítěze představila letos v březnu. Výsledky město využije pro zadání územní studie a následnou změnu územního plánu.

Porota složená z českých i zahraničních odborníků vybrala jako nejlepší návrh pražské architektonické kanceláře Aulík Fišer architekti. Zaujala je rozmanitá veřejná prostranství, hustá síť stezek pro pěší a cyklisty i přiměřené měřítko ulic a bloků zástavby. Autoři navrhli okruh městských parků propojený s nábřežím Svitavy a ve svém návrhu citlivě pracovali také se stávajícími průmyslovými budovami. Na výstavě se spolu s dalšími představí také návrh ateliéru Pelčák a partner architekti, který získal druhou cenu, a třetí oceněný návrh od autorského týmu Ing. arch. Veroniky Kubalcové, Ing. arch. Jany Liptákové a Ing. arch. Evy Kovářové.

Důležitým prvkem celé soutěže bylo i zaměření soutěžních návrhů na principy chytrého města. Jak jste se mohli přesvědčit na vystavených návrzích, nešlo pouze o prověření inovativních technologií, ale také o vliv na životní prostředí, zachování génia loci místa, kvalitní ulice sloužící lidem nebo přirozeně naplánovanou proměnu území. S tímto přístupem by se měla stát Špitálka vzorem pro další výstavbu ve zbytku Brna.

Seznamte se s výstavou Špitálka: Proměny chytré čtvrti