Od 1. do 30. září 2010 nabídlo Urban centrum výstavu nejlepších výtvarných prací ze Soutěže Zlatý paragraf. Soutěž s podtitulem Spravedlnost očima dětí vyhlásilo v březnu letošního roku Ministerstvo spravedlnosti s cílem zvýšit povědomí školáků v oblasti práva a právního uvažování. Úkolem všech soutěžících bylo vyjádřit kresbou či malbou svou představu spravedlnosti a práva. V Brně byly výtvarné práce vystaveny  i proto, že jihomoravská metropole je městem justice.