Vernisáž 12. října v 17h

Co se v Brně změnilo za posledních 10 let? Co říkají čísla? Co se bude dít dál?

Nová výstava provedla návštěvníky strategickým plánováním rozvoje města. Ukázala, jak se měří naplňování strategie, a představila významné projekty, které byly v Brně v posledních letech realizovány. Výstava však byla především zaměřena na přípravu nové strategie rozvoje města. Brno má dobře „našlápnuto“ k rozvoji a prosperitě a je důležité, aby se jeho svižné tempo nezpomalilo.

Strategické dokumenty města, které určí směry rozvoje města na dalších 30 let nelze ale zpracovat „od stolu“. Je nutné do jejich vzniku a následné realizace zapojit celou řadu skupin – od široké veřejnosti, přes odborníky na různorodé aspekty života ve městě po podnikatele a neziskový sektor.

V současné době také probíhá intenzivní výměna zkušeností ve strategickém plánování, a to nejen mezi českými městy, ale i se zahraničními partnery.

Ve čtvrtek 24. listopadu proběhla v Urban centru za účasti primátora města Ing. Petra Vokřála a dalších významných hostů panelová diskuze na téma „Jaké má být Brno v roce 2050“. Její záznam můžete zhlédnout zde.

V rámci výstavy se konaly i další zajímavé doprovodné programy.

Z médií:
Brněnský Metropolitan: Jaké bude Brno v roce 2050?

Výstavní panely ke zhlédnutí níže:

Pocitová mapa
Tak trochu jiná mapa
Souhrnná mapa
Kde se lidem v Brně líbí?
Kde lidé rádi tráví volný čas?
Kde jsou lidé na město hrdí?
Kde chtějí lidé v Brně bydlet?
Kde se lidem v Brně nelíbí a chtějí změnu?
Kde se lidem v Brně nelíbí a chtějí změnu?

Strategie pro Brno 2050
Úvod
Strategie pro Bnro 2018-2050
Nová Strategie pro Brno 2018-2050
Brno strategicky plánuje na metropolitní úrovni
Komunikace a participace
Smart city
Strategie bydlení
Strategie zdraví
Kulturní strategie města Brna
Koncepce sportu města Brna
Urban adapt
Plán udržitelné městské mobility

Strategie pro Brno / projekty 2007-2015
Strategické plánování má smysl!
Image města
Doprava a technická infrastruktura
Ekonomika
Kvalita života
Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání