Výstava Vážíme si svých vrásek byla jednou z akcí, kterou připravilo Urban centrum ve spolupráci s Odborem zdraví, Kanceláří Brno – Zdravé město, Kanceláří strategie města a Bytovým odborem MMB v rámci Brněnských dnů pro seniory, které se v Brně pravidelně konají v průběhu září a října.

Výstava v sobě propojovala několik zajímavých témat, které měly jednu společnou myšlenku – prožití aktivního a smysluplného stáří.

Prvním z témat, kterému se výstava věnovala, byla realizace Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně. V rámci spolupráce se do programu zapojilo třináct brněnských organizací, jejichž činnost jsme Vám v Urban centru ve zkratce představili. Jednotlivé organizace také v průběhu výstavy nabízely rozmanitý doprovodný program – od přednášek, besed se zajímavými osobnostmi až po zdravotní cvičení.

Dalším tématem, které jsme Vám představili, byl Profil zdravého stárnutí ve městě Brně – studie, která vznikla na základě sociologického průzkumu z roku 2011 a přináší spoustu zajímavých grafů a srovnání ze všech oblastí života seniorů.

A jako poslední téma jsme nabídli Projekt sdíleného bydlení pro seniory představující přípravu prvního „společného“ bytu pro seniory na Zámečnické ulici v Brně.

Z médií:

Brněnský deník: Brno nabídne sdílené bydlení seniorům 

Výstavní panely k prohlédnutí zde:

Plán aktivního stárnutí ve městě Brně

Úvod

Knihovna Jiřího Mahena / Svaz důchodců České republiky

Centrum pro rodinu a sociální péči / Spokojený senior – Klas

Společně / Asociace center pro rodinu

Vesna / Ženy50

Sdružení aktivní babička / Mezigenerace

Lipka / Lužánky-centrum volného času

Projekt RÉVA / KC Líšeň / RC Pastelka

Akademie třetího věku / Sdružení taoistické tai chi

Univerzita třetího věku – MU, MENDELU

Univerzita třetího věku – VFU, VUT, JAMU

Profil zdravého stárnutí ve městě Brně

Úvod

Obyvatelstvo města Brna

Prostředí pro život / bydlení

Prostředí pro život / bezbariérovost, doprava, bezpečnost

Péče o seniory / sociální péče

Péče o seniory / zdravotní péče

Aktivity seniorů

Inkluze seniorů

Projekt sdíleného seniorského bydlení

Sdílené seniorské bydlení

Sdílený seniorský byt