Výstava Výzkum a vývoj pro inovace představila Brno jako město vědy, výzkumu a inovací. Seznámila nás s místy, kde vznikají projekty posilující jeho pozici centra špičkové vědy. Poukázala také na dosavadní úspěchy těchto vědecko-výzkumných pracovišť v jihomoravské metropoli.

Výstava byla doplněna informativními bannery nového projektu Mendelianum – atraktivní svět genetiky,  který nabízí pohled do populárně-vědecké činnosti v oblasti molekulární biologie, genetiky a její historie.

Z médií:
Brněnský Metropolitan: Kde a jak se dělá věda, prozradí výstava

Září 2014
Výzkumný institut CEITEC otevřel pavilony pro přírodní vědy a medicínu

Dva nové pavilony pro práci vědeckých týmů zaměřených na výzkum biologicky významných molekul, revoluce a genetické výbavy rostlin, ale i lidské mysli a zdraví člověka otevřel dne 12. září 2014 Středoevropský technologický institut CEITEC v Univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity (MU) v Brně.
Vědci tak mohou začít naplno využívat špičkově vybavené laboratoře a unikátní přístroje, kterými disponuje jen několik pracovišť na světě. Další čtyři pavilony, které budou v rámci společného projektu CEITEC sloužit zejména materiálovým vědám a pokročilým technologiím se staví v areálu Vysokého učení technického (VUT) a budou dokončeny v roce 2015.

V nově otevřených pavilonech získali vědci téměř  7000 m2 prostor pro bádání i výuku a budou složit pro tyto výzkumné programy: Strukturní biologie, Genomika a proteomika rostlinných systémů, Molekulární medicína a Výzkum mozku a lidské mysli a částečně pro program Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie.

Zdroj: centrumnews.cz


Září 2014
Svět přes dvoutunový mikroskop

V pátek 12. září 2014 byl v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice slavnostně otevřen Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity CEITEC. Ústav, který začal vznikat v březnu 2009, tvoří klíčovou část výzkumné infrastruktury v celém areálu.

K moderní laboratoři pochopitelně patří i špičkové vybavení. V CEITECU nalezneme například kryo-elektronový mikroskop Titan Krios. Přístroj je vysoký čtyři metry a váží 2000 kg. Musí být umístěn ve speciálně designovaných prostorách s oddělenými základy, které jej oddělují od vibrací budovy – ty by totiž znemožnily přesná měření.

Odborníkům na výzkum mozku přibyl unikátní EEG systém, umožňující sledovat elektrickou aktivitu mozku. Přístroj má 256 kanálů, které odpovídají kontaktům, rozmístěným po povrchu hlavy člověka. Slouží např. k výzkumu epilepsie, neurodegenerativních onemocnění jako Parkinsonova choroba atd.

Redakčně kráceno. Zdroj: Co se děje v Brně?

Výstavní panely k prohlédnutí zde:

Brno – město vědy, výzkumu a inovací
Mapa výzkumných ústavů
Rakouský Manchester
Rozvoj strojírenského průmyslu a veletržní Brno

ADMAS / Centrum integrovaného vývoje pokročilých stavebních materiálů a konstrukcí
ADMIREVET / Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně
ALISI / Aplikační laboratoře Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky
CEITEC / Středoevropský technologický institut
CMV / Centrum materiálového výzkumu
CVVOZE / Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie
CZECHGLOBE / Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky
FNUSA-ICRC / Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
IT4Innovations / Národní superpočítačové centrum
NETME Centre / Centrum nových technologií pro strojírenství
RECAMO / Regionální centrum aplikované molekulární onkologie
RECETOX / Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
SIX / Výzkumné centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů