Jak velká část Brňáků je spokojena se svým bydlením? V jakých částech města jsou lidé naopak nespokojení a co je v souvislosti s bydlením největším problémem? Kolik procent obyvatel uvažuje o stěhování a z jakých důvodů? A také množství dalších otázek, na které oficiální statistiky nedokáží odpovědět.

Město Brno nechalo zpracovat sociologický výzkum „Bydlení v Brně“, který mapuje bytové poměry Brňanů a Brňanek. Zajímá se v něm o názory na jejich stávající bydlení i ideální bydlení, o kritéria výběru bydlení či o postoje k jeho různým formám – např. ke sdílenému bydlení nebo k nové bytové výstavbě.

Průzkum cílí na všechny hlavní skupiny obyvatel města, jako jsou studenti, mladí lidé, střední generace či senioři. Výsledky poslouží i k územnímu plánování a městu Brnu k plánování menších zásahů i dlouhodobých strategií.

Detailněji průzkum popisuje interaktivní shrnutí ve formě storymapy. Kompletní informace naleznete zde.