Při příležitosti výstavy Objevené vodní chrámy byl připraven soubor přednášek Aleše Svobody, znalce brněnského podzemí a Libora Teplého, autora fotografií unikátní architektury. Přednášky se konaly na Staré radnici v primátorských salóncích a měly značný ohlas u návštěvníků.

Další fotogalerie