Dne 25. září se uskutečnilo přátelské setkání autorů výstavy Jak se dýchá v Brně aneb máš šajnu o luftu ve štatlu? Výstava prezentuje výsledky vědecko-výzkumného projektu Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna, na kterém se podílela Masarykova univerzita a spolu s městem Brnem. Během setkání byli odměněni žáci, kteří zvítězili v soutěži brněnských základních škol na téma zlepšení ovzduší ve městě.

Další fotogalerie