Setkání s autory výstavy | 25. září v 17h

Znečištění ovzduší v Brně: proč je to problém a jak ho řešit? | přednáška pro veřejnost

Dne 11. října 2023 v 17h vás odborníci z Masarykovy univerzity a města zabývající se problematikou ovzduší seznámili s problematikou znečištění ovzduší, s výsledky měření kvality ovzduší v Brně i měření ovzduší se školáky. Prostřednictvím nového Akčního plánu pro zlepšení kvality ovzduší v Brně představili způsoby, jak lze znečištění ovzduší řešit.

Na výstavě jsme vás seznámili nejen s celým projektem a problematikou znečištění ovzduší, ale především s výsledky měření včetně názorných rozptylových map a ukázkou návrhů Akčního plánu.

Cílem vědecko-výzkumného projektu, na kterém se podílela Masarykova univerzita a město Brno, bylo zmapování imisní zátěže vybraných znečišťujících látek v ovzduší na území města Brna, a to prostřednictvím akreditovaných mobilních měřicích stanic. Výzkum doplnil měření kvality ovzduší také malými mobilními senzory, které u sebe nosili brněnští školáci. Na základě výsledků výzkumu byl zpracován Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brna, který obsahuje návrhy relevantních opatření, jak omezit znečištění ovzduší či zmírnit jeho následky.

Seznamte se s výstavou Jak se dýchá v Brně aneb máš šajnu o luftu ve štatlu?