Setkání s autory výstavy / 25. září v 17h

Znečištění ovzduší v Brně: proč je to problém a jak ho řešit? / přednáška pro veřejnost

Dne 11. října 2023 v 17h vás odborníci z Masarykovy univerzity a města zabývající se problematikou ovzduší seznámili s problematikou znečištění ovzduší, s výsledky měření kvality ovzduší v Brně i měření ovzduší se školáky. Prostřednictvím nového Akčního plánu pro zlepšení kvality ovzduší v Brně představili způsoby, jak lze znečištění ovzduší řešit.

Na výstavě vás seznámíme nejen s celým projektem a problematikou znečištění ovzduší, ale především s výsledky měření včetně názorných rozptylových map a ukázkou návrhů Akčního plánu.

Cílem vědecko-výzkumného projektu, na kterém se podílí Masarykova univerzita a město Brno, je zmapování imisní zátěže vybraných znečišťujících látek v ovzduší na území města Brna, a to prostřednictvím akreditovaných mobilních měřicích stanic. Výzkum doplňuje měření kvality ovzduší také malými mobilními senzory, které u sebe nosili brněnští školáci. Na základě výsledků výzkumu byl zpracován Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brna, který obsahuje návrhy relevantních opatření, jak omezit znečištění ovzduší či zmírnit jeho následky.