Dne 5. ledna byla slavnostní vernisáží zahájena výstava Tajemství fresky, která vás seznámí s původní výmalbou sálu Rady, jejím umělecko-historickým zhodnocením, a především s postupem restaurátorských prací na její náročné obnově.

Další fotogalerie