Vernisáž 5. ledna v 17 hodin

Sál, ve kterém zasedal v minulosti zemský soud, sloužil jako vojenský sklad i vývařovna, a ve kterém v současnosti zasedají brněnští radní, prošel v uplynulých dvou letech nákladnou rekonstrukcí. Na výstavě jsme vás seznámili s původní výmalbou sálu, jejím umělecko-historickým zhodnocením, a především s postupem restaurátorských prací na její náročné obnově.

Rekonstrukce zasedacího sálu rady v areálu Nové radnice byla ukončena v roce 2021, byla odkryta a zrestaurována původní výmalba z poloviny 18. století, jejíž podoba, skrytá řadu let pod vrstvami mladších nátěrů, byla jedním z posledních tajemství brněnského barokního malířství.


Ve spolupráci s TIC Brno a Archivem města Brna jsme pro vás připravili komentované prohlídky sálu Rady, které proběhly v lednu.

Také v  únoru návštěvníci Urban centra mohli využít doprovodný program k výstavě. Příběh zrekonstruované barokní malby ještě lépe představil cyklus tří přednášek s odborníky, kteří se na rekonstrukci sálu podíleli.

Termíny a obsah přednášek

9. února | Historie a vývoj areálu Nové radnice a dnešního Sálu Rady města Brna včetně jeho výzdoby a následné rekonstrukce
Prezentoval p. Blažek, vedoucí AMB MMB

16. února | Dva roky rekonstrukce barokní fresky v sále Rady se zaměřením na technologie restaurátorských prací a interpretaci výjevů fresky. Prezentoval Mgr. Martin Čihalík, vedoucí restaurátorského týmu

23. února | Jednotlivé etapy restaurování maleb na klenbě a rekonstrukce maleb na zdech sálu z hlediska pracovních postupů a technologií, způsoby řešení zajímavých problémů a důležité poznatky, které posunuly možnosti restaurování malby až do současné podoby
Prezentovala pí. Fidrichová, restaurátorka

Seznamte se s výstavou Tajemství fresky


Odbor městské informatiky ve spolupráci s Šárkou Fidrichovou, Radanou Červenou, Marií Schmerkovou a Liborem Teplým, pro vás připravili tzv. storymapu, která popisuje celý příběh sálu Rady – od jeho historie, přes umělecko-historické zhodnocení fresky a její restaurování, až po současnou podoba sálu. K tomuto tématu byla také vydána kniha Zachráněné dědictví.
storymapa
Rekonstrukce sálu Rady