Vernisáž 5. ledna v 17 hodin

Sál, ve kterém zasedal v minulosti zemský soud, sloužil jako vojenský sklad i vývařovna, a ve kterém v současnosti zasedají brněnští radní, prošel v uplynulých dvou letech nákladnou rekonstrukcí. Zveme vás na výstavu, na které vás seznámíme s původní výmalbou sálu, jejím uměleckohistorickým zhodnocením, a především s postupem restaurátorských prací na její náročné obnově.

Rekonstrukce zasedacího sálu rady v areálu Nové radnice byla ukončena v roce 2021, byla odkryta a zrestaurována původní výmalba z poloviny 18. století, jejíž podoba, skrytá řadu let pod vrstvami mladších nátěrů, byla jedním z posledních tajemství brněnského barokního malířství.

Ve spolupráci s TIC Brno a Archivem města Brna jsme pro vás připravili komentované prohlídky sálu Rady, které proběhly v lednu.

Také v  únoru se návštěvníci Urban centra mohou těšit na doprovodný program k probíhající výstavě. Současná expozice přibližuje rekonstrukci sálu Rady města Brna, která odhalila vzácné barokní malby. Jejich příběh ještě lépe představí chystaný cyklus tří přednášek s odborníky, kteří se na rekonstrukci sálu podíleli.

Přednášky se uskuteční v Urban centru 9., 16. a 23. února vždy od 17 hodin. Vstup je zdarma, vzhledem k omezené kapacitě výstavního prostoru je však třeba se předem registrovat.

Registraci lze provést osobně na recepci Urban centra, na e-mailu urbancentrum@brno.cz nebo na tel.: 778 520 752.

Termíny a obsah přednášek

9. února | 17h | Historie a vývoj areálu Nové radnice a dnešního Sálu Rady města Brna včetně jeho výzdoby a následné rekonstrukce
Prezentuje p. Blažek, vedoucí AMB MMB /
OBSAZENO

16. února | 17h | Dva roky rekonstrukce barokní fresky v sále Rady se zaměřením na technologie restaurátorských prací a interpretaci výjevů fresky.
Prezentuje p. Čihalík, vedoucí restaurátorského týmu

23. února | 17h | Jednotlivé etapy restaurování maleb na klenbě a rekonstrukce maleb na zdech sálu z hlediska pracovních postupů a technologií, způsoby řešení zajímavých problémů a důležité poznatky, které posunuly možnosti restaurování malby až do současné podoby
Prezentuje pí. Fridrichová, restaurátorka

Prosíme přihlášené návštěvníky, aby v případě, kdy nebudou moci dorazit na prohlídku nebo přednášku, nás kontaktovali a uvolnili tím místa pro další případné zájemce. Děkujeme.