Dne 5. srpna byla slavnostní vernisáží pod širým nebem zahájena výstava X43 třikrát jinak, na které si můžete prohlédnout výsledky urbanisticko-dopravních studií brněnského úseku silnice X43. Vedení města Brna si je nechalo zpracovat na základě podkladů Jihomoravského kraje a s pomocí Kanceláře architekta města.

Další fotogalerie