Kancelář architekta města Brna znova přichází přímo k vám s prezentací návrhu nového územního plánu, tentokrát s větším prostorem pro vaše dotazy. Sledujte ve čtvrtek 14. května od 17:00 živé vysílání na facebooku.

Na úvod se bude věnovat stručnému představení hlavních přínosů nového Územního plánu města Brna pro rozvoj města a jeho dopravnímu řešení. Přibližně v 17:20 naváže delší částí věnovanou vašim dotazům směřovaným právě na návrh nového územního plánu. Tentokrát bude program pro přehlednost rozdělen do čtyř větších bloků podle městských částí. Celé vysílání se zakončí vašimi aktuálními otázkami.

Vaše dotazy posílejte předem pomocí webu https://app.sli.do/event/qbjrzy0z (případně sli.do s heslem #brnoup), ty delší pak přímo do zpráv facebookové stránky Kanceláře architekta města Brna.

Na vaše dotazy budou odpovídat:

  • Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna
  • Bohumila Hybská, vedoucí oddělení územního plánování KAM
  • Martin Všetečka, vedoucí oddělení dopravy KAM
  • Lenka Havlíčková, vedoucí týmu územního plánování
  • Radim Vítek, vedoucí oddělení Nová čtvrť
  • Pavla Pannová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB
  • Filip Chvátal, radní města Brna pro oblast územního plánování a rozvoje

Kompletní návrh nového Územního plánu města Brna je zveřejněn od 24. března 2020. S ohledem na stále se měnící mimořádná opatření a z důvodu čitelnosti postupu pro veřejnost a vedení městských částí je termín veřejného projednání stanoven na 17. června a podávání námitek a připomínek do 24. června. O případných změnách bude KAM s předstihem informovat.

Vše o územním plánu naleznete na webových stránkách KAM Brno a na Portále územního plánování města Brna.