Městská část Brno-střed zrealizovala architektonickou a krajinářskou soutěž na návrh nové podoby parku na Moravském náměstí. Dle doporučení poroty vyhrála soutěž v konkurenci dvou desítek projektů společnost consequence forma s. r. o. Radní doporučují zastupitelům města schválit výjimku z vyhlášky o ochraně zeleně na základě žádosti městské části tak, aby mohl být park podle návrhu zrekonstruován.

Současnou podobu park získal v sedmdesátých letech 20. století. Navrhovaná rekonstrukce prostranství zahrnuje kromě zcela nového konceptu prostoru, cestní sítě, vodního prvku a revitalizace zeleně včetně uplatnění principů modrozelené infrastruktury také výstavbu kavárny. Nové uspořádání parku vyzdvihne pozice místních památných stromů. Možnost doplnění parku kavárnou byla součástí schválených zadávacích podmínek architektonické soutěže.

Pro novou podobu lokality a jejího rekreačního využití je zásadní umístění kavárny s veřejnými toaletami. Umístění objektu je navrhováno v severní části parku, v přehledné pozici s orientací na centrální plochu parku a města. Rekonstrukce náměstí začne podle předběžného plánu nejdříve v příštím roce.  

Doposud málo využívané plochy parku se tak stanou atraktivními pro pobyt a odpočinek, získají jasně definovanou funkci. Zároveň bude park budovou kavárny částečně odcloněn od frekventované ulice. Navržený objekt s terasou má rozlohu 666 m². Stávající rozloha plochy významné městské zeleně Moravské náměstí je 19 271 m². Park spravuje městská část Brno-střed.

„Neopomenutelným faktem je velmi podstatná obslužná role kavárny pro celý park a jeho návštěvníky v podobě občerstvení a hygienického zázemí s WC, které je v centru města a městském parku takového významu nepostradatelné. Uvedenou podobu návrhu na rekonstrukci parku vřele přijímám,“ řekl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Rekonstrukce i výstavba objektu respektují stávající hodnoty místa, především vzrostlé stromy, které mají pro park velký význam. Střecha kavárny je zakomponována do parku tak, aby stromy mohly ve dvou místech prostupovat kruhovými otvory a vytvořit tak jedinečnou lokalitu se silnou atmosférou a posezením pod stromy.


V roce 2017 Urban centrum prezentovalo výsledky architektonicko-urbanistické a krajinářské soutěže, kterou vyhlásila v polovině roku 2016 městská část Brno – střed. Její obsah si můžete připomenout zde.

Tisková zpráva