Jak bude vypadat nový most přes Svitavu spojující Husovice a Židenice, už víme. Loni byl vyhlášen vítěz architektonické soutěže – společnost WILLIAM MATTHEWS ASSOCIATES LIMITED z Velké Británie. V tuto chvíli pokračuje příprava veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace v režimu jednacího řízení bez uveřejnění. Radní na svém jednání souhlasili s jejím zadáním.

Výsledek architektonické soutěže „Nový most přes řeku Svitavu, Brno“ byl vyhlášen v březnu  loňského roku. Vítězem se stal ateliér z Londýna WILLIAM MATTHEWS ASSOCIATES LIMITED. „Oblast Nové Zbrojovky a do budoucna i bývalé motorárny Zetor zažívá velký rozmach a je nutné pro vznikající čtvrť zajistit dostatečnou dopravní infrastrukturu,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Nový, elegantní most bude přibližně 30 metrů široký a 85 metrů dlouhý. Je koncipován pro městskou hromadnou dopravu, osobní automobily, cyklisty i pěší. Propojí zcela nové ulice Novou Dukelskou ze směru od Tomkova náměstí a Novou Šámalovu od Zábrdovické ulice. Dalším krokem při přípravě samotné výstavby je nyní zpracování projektové dokumentace. Veřejná zakázka bude probíhat bez uveřejnění, podle pravidel ustanovených v soutěži.“

Veřejná zakázka se týká zpracování dalších stupňů projektové dokumentace k novostavbě mostu přes řeku Svitavu, nájezdů na most a křižovatky Nová Dukelská – prodloužení ulice Dačického, včetně vegetačních úprav – vše v souladu s vítězným návrhem. Podle stanov bude jako první oslovena společnost WILLIAM MATTHEW ASSOCIATES LIMITED jakožto vítěz soutěže. V případě, že se strany nedohodnou, budou s nabídkou vypracování dokumentace podle daného návrhu osloveni další umístění v soutěži. Předpokládaná a nejvyšší možná hodnota zakázky byla stanovena na 18,5 milionu korun bez DPH. V případě jejího překročení nemusí být takovému účastníku veřejná zakázka zadána a s tímto účastníkem nebude dále v zadávacím řízení jednáno.

Společnost, která vypracuje projektovou dokumentaci, bude zároveň vykonávat autorský dozor a dohled na stavbě. Poskytne také městu licence ke zpracované projektové dokumentaci, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.

Tiskový servis