Výstava soutěžních návrhů na nový brněnský most       

Území jednoho z největších brněnských brownfieldů – Zbrojovky a motorárny se opět probouzí k životu a postupnou proměnou se stává plnohodnotnou částí města. Příležitostí pro naplnění tohoto cíle byla i urbanisticko-architektonicko-konstrukční soutěž na nový most, který zajistí propojení obou břehů protékající řeky Svitavy.

V soutěži, jejímž organizátorem byla Kancelář architekta města, byl vybrán návrh architektonické kanceláře z Londýna, který zaručuje nejen funkčnost celého řešeného území, ale i uměleckou hodnotu stavby. Díky této soutěži vznikne po dlouhých desítkách let v Brně hodnotný nový most, začleněný mezi původní budovy a přírodní nábřeží řeky Svitavy. Autoři studie zachovávají v území část industriálního dědictví – původní objekt sladovny i s cihlovým komínem, který se tak stane novou dominantou řešené lokality.

Studie řeší také funkčnost dopravy v dané lokalitě, a to nejen pro automobily, ale i pro cyklisty a pěší. V neposlední řadě hraje roli konečná podoba nábřeží a to tak, aby vyhovovala protipovodňovým opatřením a zároveň zajišťovala dostatek pestrých zelených ploch a poskytovala lákavé místo k rekreaci. Celé toto území má veliký rozvojový potenciál a doufejme, že díky novému mostu se budeme moci za pár let procházet novou částí města z jednoho břehu Svitavy na druhý.

Seznamte se s výstavou Nové spojení svitavských břehů