Vernisáž 3. února v 17h

Výstava Brno – brownfields 2015 na dvaceti příkladech úspěšně revitalizovaných nemovitostí z posledních let ukazovala, že snaha o regeneraci starých, zanedbaných a opuštěných areálů a objektů různého charakteru na území města Brna je nezanedbatelná a progresivní.

Na výstavních panelech jsme vám představili pestrou mozaiku projektů, které lze z různých úhlů pohledu považovat za významné pro rozvoj města Brna a jeho obyvatele.

Šlo jak o projekty úspěšně dokončené, tak i ve výstavbě, projekty soukromých investorů či statutárního města Brna.

Současně ve foyer Urban centra probíhala výstava Atlas Brněnské metropolitní oblasti, která představila různé úhly pohledu na vazby mezi Brnem a obcemi v jeho širším okolí. Život lidí se totiž neřídí administrativními hranicemi města. Jeho fungování je provázané s okolím. Proto při plánování rozvoje nehovoříme pouze o Brně, ale o tzv. Brněnské metropolitní oblasti.

Z médií:
Brněnský Metropolitan: Nevzhledné brownfieldy se v mění v místa, kde vládne pozitiní energie 
Brněnský deník: Hyzdily město. Teď krášlí výstavu

Atlas Brněnské metropolitní oblasti byl jedním z témat 4. zasedání Brněnské ozvučné desky, které se konalo 12. února v prostorách Hvězdárny a planetária v Brně

Výstavní panely k prohlédnutí zde:

Brno Brownfields 2015

Úvod
Definice brownfieldu
Evidence brownfields v Brně
Základní charakteristiky brownfields – evidence 2014
Středisko ekologické výchovy Hlídka a VIDA! science centrum
Novovstavba BD Musilka a revitalizace BD Vranovská
Park rezidence a DPS Křídlovická
Problémová obytná zóna – projekt IPRM
Polyfunkční dům Rezidence Lužánky
Sportovní areál Hněvkovského a golfový areál Kšírovka
SONO centrum a Studio ČT Brno
Projekt RDPark a Areál ESSENS EUROPE
Areál Sokolova
Brněnské vily
Příklady dočasného využití opuštěných areálů


Atlas Brněnské metropolitní oblasti

Úvod
Vymezení Brněnské metropolitní oblasti
Sociodemografická typologie
Obyvatelstvo
Migrace a bydlení
Školství a vzdělanost
Dojížďka za prací
Doprava