BYTOVÉ DOMY – VNITROBLOK FRANCOUZSKÁ | vernisáž 16. května ve 13h

Nový prostor pro dostupné městské bydlení, byty s pečovatelskou službou, komunitní centrum a veřejný park.


Brno se snaží o zlepšení stávajícího bytového fondu v majetku města, a to jeho postupnou regenerací a rozšířením stávajícího počtu obecních bytů novou bytovou výstavbou. Nejvyšší zanedbanost bytového fondu však stále zůstává v městských částech Brno-střed a Brno-sever, v problémové zóně města tzv. „brněnském Bronxu“ mezi ulicemi Francouzská a Bratislavská.

V létě 2017 Magistrát města Brna vyhlásil architektonicko-urbanistickou soutěž „Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská“ s cílem nalézt nejvhodnější řešení dané lokality a vybrat projektanty, se kterými bude po ukončení soutěže město jednat o zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace.

Výstava představila nejen vítězný návrh od studia Chybik+ Kristof Associated Architects s.r.o., ale i dalších šest návrhů, které na základě zadávacích podmínek soutěže řešily ve vnitrobloku Francouzská vznik několika bloků městských domů s téměř stovkou nových bytů, volnočasové centrum a městský park přístupný všem Brňanům.


PARK ROOSEVELTOVA V BRNĚ | vernisáž 17. května v 17h

Šest pohledů na novou podobu téměř zapomenutého zákoutí.


Nenápadný park, protkaný mnoha cestičkami, přiléhající k rohu Rooseveltovy ulice a areálu někdejšího augustiánského kláštera s kostelem sv. Tomáše, je tak trochu zapomenutým zákoutím.

Výstava představila šest návrhů na jeho revitalizaci, vzešlých z architektonické soutěže vyhlášené městskou částí Brno–střed. Cílem bylo nalézt hodnotný koncepční návrh, kterým by se z této trojúhelníkové výseče “brněnského ringu”, ležícího na okraji historického jádra, stal skutečný městotvorný park.

Výstava nabídla návštěvníkům „budoucího městského parku“ nejen ukázku vítězného návrhu od arch. Jiřího Vokřála, který nejlépe splnil očekávání zadavatele na budoucí podobu místa, ale všech šest studií, které byly do soutěže přihlášeny a splnily veškeré zadávací podmínky.