Od 8. prosince 2010 do 9. února 2011 nabídlo Urban centrum výstavu, jejíž název …a to je vše co zbylo z anděla odkazovala ke sbírce Co zbylo z anděla od básníka Jana Skácela. Výstava představila 28 návrhů funerální sochy pro čestné pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně.

Soutěž na novou sochu vyhlásilo město Brno v březnu 2010. Jejím cílem bylo doplnit novým uměleckým dílem čestné urnové pohřebiště, na němž jsou pohřbívány významné osobnosti spjaté s moravskou metropolí.

Socha bude stát na místě, kde byla v minulosti umístěna monumentální kamenná skulptura Miloše Axmana. Ta však již z ideového hlediska nevyhovovala současným potřebám, proto byla odstraněna. Zbyl po ní pouze betonový základ, který nyní poslouží k umístění nového díla.

Do výtvarné soutěže na ztvárnění funerální sochy pro čestné urnové pohřebiště se sešlo třicet návrhů. Osmadvacet z nich lze vidět na výstavě, která trvá do konce ledna 2011.

Vítězem výtvarné soutěže se stal Václav Fiala, autor z Klatov, na jehož návrhu odborná porota ocenila zejména lapidární abstraktní formu, jejíž ideou je vzlet anděla.

Jednotlivé panely výstavy si můžete prohlédnout zde:
1. Úvod
2. Výtvarná soutěž
3. Vyhodnocení soutěže 
4. Vítězný návrh
5. Třicet návrhů 
6. Autor vítězného návrhu