2. – 24. března 2022

Naučná výstava, kterou připravil Odbor životního prostředí MMB, přiblížila řadu zajímavých projektů, které přispívají ke snížení emisí CO2 na území města Brna. Jedná se jak o velké městské projekty, např. o rozvoj komunitní energetiky, plánovanou výstavbu třetího kotle nebo postupný přechod parovodů na horkovody, ale také o projekty brněnských firem a institucí v oblasti adaptačních i mitigačních opatření. 
                                                                
Na výstavě jsme vám chtěli ukázat a sdílet s vámi příklady dobré praxe partnerů města, kteří se zavázali ke snižování emisí a pomáhají tak k naplnění ambiciózního cíle města Brna.

CO2 je jedním z hlavních důvodů, proč se naše Země neustále ohřívá. Nejspíš už jste sami zaznamenali změny klimatu, které se dotýkají i našeho města Brna.  Chceme proto snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého nejméně o 40 %, kdy výchozím je rok 2000. Z tohoto cíle jsme zatím ukrojili 8 %. Zbývá nám ještě 9 let, 32 % skleníkových plynů a jistota, že město samo nemůže v tomto boji zvítězit.

Proto  Brno v rámci akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu SECAP připravilo i několik jednoduchých kroků, kterými mohou přispět místní lide i firmy. Zapojte se taky. Každý krok se počítá…

Seznamte se s výstavou Jak připravujeme Brno na změnu klimatu?