Od 16. dubna do července 2010 byla v Urban centru výstava o naučných stezkách v Brně a okolí.  Snahou města Brna je postupně budovat a obnovovat stezky, které by propojovaly a zpřístupňovaly mozaiku významných přírodních i historických lokalit. Aktuální přehled o stezkách poskytuje studie Mapování naučných stezek v městě Brně, kterou pro Odbor životního prostředí brněnského magistrátu zpracovalo loni na podzim Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Rezekvítek. Výstava nabídla mapky, fotografie a popisy tras patnácti naučných stezek.

Jednotlivé panely výstavy si můžete prohlédnout zde:

1.Úvod5.Hády9.Krajem říčky Ponávky13.Obora Holedná
2.Bobrava 6. Jelení žlíbek 10.Brno – Lelekovice14.Významné krajinné prvky Ořešína 
3.Bohunice 7.Kamenný vrch11.Ekostezka Lesná15.Povodí Moravy 
4.Brněnská přehrada 8.Údolí kohoutovického potoka12.Medlánecká naučná stezka16.Hrad Veveří