Dominikánské náměstí je jedním z historicky nejvýznamnějších náměstí města Brna. Rádi bychom vás seznámili s ideovými studiemi, jak by mohlo náměstí, které je díky své výjimečné poloze považováno za „duši města”, vypadat v budoucnosti. Důvodem pořízení těchto studií je znovu nalézt smysl a funkci Dominikánského náměstí v kontextu města a jeho Městské památkové rezervace.

Na snímcích jsou modely dvou studií na úpravu Dominikánského náměstí: vlevo návrh společnosti Arch. Design, s.r.o., vpravo návrh architektů Hrůši a Pelčáka z firmy Ateliér Brno s.r.o.

Dominikánské náměstí již několik let slouží jako parkoviště v centru města. Již dříve byla prověřována možnost vybudovat podzemní parkoviště pod plochou náměstí. I když má náměstí velmi výrazný svah, bylo velice obtížné umístit vjezdy a výjezdy do podzemních garáží a následně řešit společenský prostor náměstí. Toto řešení příliš razantně měnilo tradiční pojetí Dominikánského náměstí s dominantním působením Nové radnice a kostela sv. Michala.

Ve druhé polovině loňského roku byly zadány ke zpracování tři ideové studie rekonstrukce Dominikánského náměstí. K dalšímu projednávání byly vybrány studie firem Arch.Design, s. r. o., a Atelier Brno, s. r. o., které se vám, čtenářům a Brňanům, ve zkratce pokusíme představit.

Zadání pro ideovou studii Dominikánského náměstí zahrnuje řešené území prostoru náměstí s přilehlou Panenskou ulicí a případným napojením na ulici Husovu. Základními požadavky na řešení náměstí je stanovit charakter plochy náměstí s respektováním funkcí stávajících objektů, popř. stanovit novou funkci jejich využití (palác Jalta), zvážit možnosti využití obchodního parteru, ale především vyčlenit parkování z plochy náměstí a zvážit alternativní možnost odstavování vozidel, ale také respektovat nutnost příjezdu vozidel pro reprezentační účely Nové radnice včetně svatebních obřadů.

Pro společenskou funkci náměstí by bylo vhodné uvažovat o obnově historické studny uprostřed náměstí, popř. obohatit prostor o jiný vodní prvek a vytvořit stromořadí na spodní straně náměstí.

Panel1a PDF[484kB]Panel1b PDF[1,5MB]Panel2a PDF[1,8MB]Panel2b PDF[853kB]
Panel3a PDF[641kB]Panel3b PDF[29kB]Panel4a PDF[224kB]Panel4b PDF[354kB]
Panel5a PDF[864kB]Panel5b PDF[913kB]Panel5c PDF[1,2MB]Panel6 PDF[2,9MB]
Panel7 PDF[1,7MB]Panel8a PDF[794kB]Panel8b PDF[485kB] 

Výstava o Dominikánském náměstí byla v Urban centru od dubna do července 2006.