Statutární město Brno připravuje nový územní plán. Kromě mnoha významných investičních akcí je v něm pamatováno i na ochranu a obnovu vodních toků, na využití jejich rekreačního potenciálu a na revitalizaci zanedbaných území v okolí řek a potoků.

Touto problematikou se zabývá nová studie, kterou pro brněnský magistrát, jako podklad pro nový územní plán, vypracoval Atelier Fontes. Studie se zabývá sedmi největšími brněnskými řekami a potoky: Svitavou, Svratkou, Leskavou, Vrbovcem, Ivanovickým potokem, Říčkou a Ponávkou. Každý z těchto vodních toků má jiný charakter, každý z nich hrál jinou roli v historii Brna a má jiný význam i v současném životě jihomoravské metropole. Některá z řek pomáhala roztáčet kola prvních textilních továren, které tak proslavily Brno, jiná byla zdrojem pitné vody. Koryta některých z nich spoutaly betonové navigace, jiné navždy zmizely v potrubí hluboko pod zemí. Jen málokterý z toků si dokázal v ulicích města udržet svůj původní přirozený charakter.

O každé ze sedmi jmenovaných řek a říček pojednala výstava, která trvala v Urban centru na Staré radnici od začátku února do 10. dubna 2007.


Jednotlivé panely výstavy (archiv ZIP)