Výstava zahájená 26. května představila nejen pro mnohé z nás neznámý svět archivů, ale především jeden z nejrozsáhlejších projektů Archivu města Brna posledních let – Digitalizaci Archivu města Brna.

Do digitální podoby byly převedeny dokumenty sčítání lidu z let 1850 – 1900, které byly postupně zpřístupňovány na stránkách http://digiarchiv.brno.cz.

Projekt vznikl z potřeby ochrany ohrožených fondů, které jsou kvůli stáří nebo častému používání často na hranici životnosti. Cílem digitalizace bylo tyto vzácné archiválie do budoucna ochránit před opakovanou manipulací a usnadnit badatelům jejich studium prostřednictvím internetu.

Z médií:
Brno Business & Style: Rudolf hledá předky aneb digitalizace Archivu města Brna
Brněnský Metropolitan: Archiv uchovává zápisy o předcích, z depozitářů se přesouvají na síť
                                   Historická sčítání lidu jsou přístupná na webu 

Výstavní panely k prohlédnutí zde:

Digitalizace archivu města Brna
Archiv města Brna
Archiv města Brna – knihovna a badatelna
Z historie archivu města Brna
Z historie archivu města Brna II
Projekt digitalizace Archivu města Brna
Nejzajímavější fondy Archivu města Brna
Nejzajímavější fondy Archivu města Brna II
Příprava rukopisů pro digitalizaci
Digitalizace sčítacích listů
Jak probíhá digitalizace
Jak na vyhledavání
A co dál…
Těžká cesta badatele-komiks
Historická mapa Brna