Výstava Vážíme si svých vrásek byla jednou z akcí, kterou připravilo Urban centrum ve spolupráci s Odborem zdraví, Kanceláří strategie města a Bytovým odborem MMB v rámci Brněnských dnů pro seniory, které se v Brně pravidelně konají v průběhu září a října. 

Výstava ve zkratce přiblížila činnost brněnských organizací zaměřených na práci se seniory a zároveň v sobě propojuje několik zajímavých témat, které mají jednu společnou myšlenku – prožití aktivního a smysluplného stáří.

Město Brno se však nezabývá problematikou seniorů pouze těchto pár týdnů v roce, ale snaží se prostřednictvím svých odborů a dalších spolupracujících organizací o realizaci stále dalších a dalších projektů, které by přispěly ke zpříjemnění života starší generace.

Důkazem toho je např. již v brzké době dokončený byt na Zámečnické ulici – určený pro tzv. sdílené seniorské bydlení nebo projekt senior bus, který je v provozu již od června tohoto roku.

Kompletní program Brněnských dnů pro seniory naleznete zde nebo na webových stránkách města Brna