8. – 30. listopadu 2018 / Vernisáž 7. listopadu v 17h

Cílem výstavy VÍC NEŽ JEN BRNO: spolupráce bez hranic bylo odpovědět na následující otázky: Co má společného Brno a 166 okolních obcí? Čeho se díky spolupráci Brna s okolními obcemi dosáhlo? A co se chystá do budoucna? Jak se vlastně žije za hranicemi města Brna?

Odpovědi na tyto a mnohé další otázky jste se dozvěděli na výstavě, která se zaměřila na spolupráci Brna a okolních obcí.

V jejím průběhu jste mohli vyjádřit svůj názor pomocí pocitové mapy Brněnské metropolitní oblasti nebo si vyzkoušet interaktivní webovou aplikaci s mapou projektů, které se v Brněnské metropolitní oblasti podařilo zrealizovat či se právě realizují.

Na výstavě byly stručně a pro veřejnost srozumitelně představeny i konkrétní projekty a integrovaná řešení z území Brněnské metropolitní oblasti. „Příkladem takových řešení je stavba cyklostezky mezi Kuřimí a Lipůvkou, díky které se místní snadněji a bezpečněji dostanou do zaměstnání. Nová cyklostezka navazuje na rozvíjející se Kuřimskou průmyslovou zónu, ve které se bude s využitím nástroje ITI rozšiřovat unikátní centrum INTEMAC, které se zaměřuje na výzkum, vývoj a vzdělávání v oblasti strojírenské výrobní techniky.

Dalším příkladem integrovaného řešení je dopravní rozvoj lokality Jižního centra, kde dojde k modernizaci autobusového nádraží Zvonařka a novému dopravní řešení na ulici Plotní a Dornych. A když už bude území rozkopané, vymění brněnské Teplárny parovodní potrubí, které nahradí modernějším a ekologičtějším horkovodním. Takto si představujeme integrované řešení, protože všechny akce se podařilo časově i věcně sladit i díky financování pomocí nástroje ITI.“, 
říká Petr Šašinka, vedoucí Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce z brněnského magistrátu.

Seznamte se s výstavou Více než Brno: spolupráce bez hranice