8. října – 5. listopadu 2021

Před několika lety se uskutečnila dlouhodobě plánovaná rekonstrukce Dominikánského náměstí v Brně. Náměstí, které léta sloužilo jako parkoviště, bylo přeměněno na důstojný shromažďovací a společenský prostor, který svým pojetím a výrazem odpovídá významu prostranství před sídlem městské samosprávy.

Na tyto provedené úpravy náměstí navázala myšlenka na vybudování vodního prvku, který přispěje nejen k dotvoření charakteru místa, ale i ochlazování povrchu náměstí v letních měsících. Umělecky ztvárněná kašna či fontána bude umístěna v centrální části náměstí před budovou Nové radnice, v místě ohraničeném čtyřmi platany a čtyřmi kamennými lavicemi.

Začátkem tohoto roku vyhlásilo město Brno na podobu vodního prvku na Dominikánském náměstí architektonicko-výtvarnou soutěž. S jejími výsledky jste se mohli seznámit do 5. listopadu.

Výsledky architektonicko-výtvarné soutěže

1.místo | návrh č. 33 | MgA. Tomáš Pavlacký, Ing. arch. Michael Gabriel

2.místo | návrh č. 7 | Mgr.A. Miroslav Jakubčík

3.místo | návrh č. 8 | akad. sochař Martin Zet, Ing. arch. Adam Zet

3.místo | návrh č. 48 | MgA. Ing. arch. Ondřej Bělica, Ing. arch. Martin Blažek

3.místo | návrh č. 45 | MgA. Pavel Hošek

Seznamte se s výstavou Vodní prvek na Dominikánském náměstí