KAM společně se zástupci vedení města a Odboru územního plánování připravila na duben sérii osmi setkání s občany v městských částech Plán jede k Vám! Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu jsou zatím setkání pozastavena. KAM na tuto situaci zareagoval a nachystal on-line prezentaci návrhu nového územního plánu. Sledujte ve čtvrtek 16. dubna od 17:00 živé vysílání na facebooku Kancelář architekta města Brna.

Proběhne představování návrhu nového Územního plánu města Brna, se kterým chce KAM veřejnost seznámit ještě před jeho veřejným projednáním. Máte k němu nějaké otázky? Posílejte je na www.sli.do pod heslem #brnoup. Odpovídat budou odborníci z naší kanceláře, Odboru územního plánování a rozvoje BRNOmycity a radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Územní plán určuje, kde, co a jak se může stavět. Říká, kde mohou vzniknout nové domy, ulice a čtvrti, jaké plochy jsou určeny pro bydlení, komerci nebo stavby veřejného vybavení i to, jak mohou být budovy vysoké.

Kompletní návrh nového Územního plánu města Brna je zveřejněn od 24. března 2020. S ohledem na stále se měnící mimořádná opatření a z důvodu čitelnosti postupu pro veřejnost a vedení městských částí je termín veřejného projednání stanoven na 17. června a podávání námitek a připomínek do 24. června. O případných změnách vás budeme s předstihem informovat.

Více informací o územním plánu města Brna zde (KAM) a zde (OÚPR).