5. listopadu 2018 – 12. ledna 2019

Co se má zlepšit v brněnské dopravě? Jaká je Vize mobility 2050? Znáte strategické cíle města v oblasti mobility?

Na výstavě jste se měli možnost seznámit s Plánem mobility města Brna – respektive jeho návrhovou částí a vizí mobility do roku 2050, která byla v září tohoto roku schválena Zastupitelstvem města Brna.

Tomuto strategickému dokumentu byla věnovaná podstatná část výstavy. Plán mobility města Brna je dokument postavený na již existujících aktivitách v plánování a rozvoji města se zaměřením na mobilitu – tedy pohyb pěšky, na kole, automobilem, v prostředcích veřejné dopravy či na přepravu zboží, s cílem přispět ke zlepšení kvality života ve městě.

Při přípravě tohoto plánu s vizí až do roku 2050 se město Brno zaměřilo na účast odborné i laické veřejnosti při hledání optimálního řešení a hodnocení výsledků navržených opatření.

Seznamte se s výstavou Jedeme v tom spolu / Plán mobility Brno