Retenční nádrž Jeneweinova, jedna z největších investičních akcí současnosti, byla tématem výstavy navzvané 8600 m3, která trvalav Urban centru od 15. května do 8. září 2012. Stavba reteneční nádrže byla zahájena v roce 2011 poblíž soutoku Svratky se Svitavským náhonem na Jeneweinově ulici v Komárově. Významné vodohospodářské dílo je důležité pro další výstavbu a celkové zlepšení životního prostředí v jižní části Brna. Posláním retenční nádrže, jejíž stavba bude dokončena v srpnu 2013, je regulovat průtok ve stokové síti a za vydatných dešťů zamezovat přepadu znečištěných vod do Svratky.


Jednotlivé panely výstavy si můžete prohlédnout zde:

1. Úvod (ke stažení, formát .pdf, 2 MB)

2. Historie kanalizační sítě I (ke stažení, formát .pdf, 883 kB)

3. Historie kanalizační sítě II (ke stažení, formát .pdf, 989 kB)

4. Stoková síť města Brna (ke stažení, formát .pdf, 849 kB)

5. Nezbytný předpoklad pro rozvoj města (ke stažení, formát .pdf, 7 MB)

6. Nezbytný předpoklad pro realizaci Jižního centra (ke stažení, formát .pdf, 2 MB)

7. Reguluje průtok ve stokové síti (ke stažení, formát .pdf, 952 kB)

8. Upraví průtok v kmenové stoce (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)

9. Pomůže životnímu prostředí (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)

10. Technické řešení I (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)

11. Technické řešení II (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)

12. Fyzikální a matematické modelování (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)

13. Ověření funkčnosti (ke stažení, formát .pdf, 3 MB)

14. Realizace stavby I (ke stažení, formát .pdf, 2 MB)

15. Realizace stavby II (ke stažení, formát .pdf, 2 MB)

16. Vysvětlivky (ke stažení, formát .pdf, 660 kB)