Výstava v Urban centru od 11. prosince 2012 do 31. ledna 2013 veřejnosti představila výsledky dvou výtvarných soutěží na ztvárnění připomínky světlé i stinné stránky historie města Brna.

Výstava modelů a vizualizací jezdecké sochy s odkazem na osobnost markraběte Jošta Lucemburského pro Moravské náměstí byla spojena s výstavou modelů a vizualizací ztvárnění Památníku holocaustu pro náměstí 28. října v Brně. V Urban centru se návštěvníci mohli seznámit vždy se třemi návrhy, jež se umístily na oceněných místech soutěží zadaných statutárním městem Brnem v roce 2012.

Jezdecká socha – alegorie Odvahy doplní tři již realizovaná umělecká díla v konceptu hlavních antických ctností na Moravském náměstí.
Památník holocaustu v parkové zeleni náměstí 28. října pietně připomene utrpení mnoha židovských a romských obětí rasové perzekuce v letech 1939-1945.

Jednotlivé panely výstavy si nyní můžete prohlédnout zde:

Alegorie Odvahy – úvod
Alegorie Odvahy – výtvarná soutěž
Alegorie Odvahy – výtvarná soutěž
Alegorie Odvahy – galerie návrhů
Alegorie Odvahy – galerie návrhů

Památník holocaustu – úvod
Památník holocaustu – výtvarná soutěž
Památník holocaustu – výtvarná soutěž
Památník holocaustu – galerie návrhů
Památník holocaustu – galerie návrhů