Plánovaným úpravám Björnsonova sadu mezi ulicemi Veveří  Zahradníkova byla věnována výstava, která byla otevřena v Urban centru od 3. března do konce května 2009. Expozice představila tři studie, jejichž zpracování zadalo město Brno projekčním ateliérům E. Wágnerová-A. Burian-G. Křivinka, Zahrada akorát, Kašubová-Hniďoš a Ateliéru zahradní a krajinářské architektury Sendler-Babka.

Björnsonův sad je součástí území nazývaného Akademické náměstí. Jeho plocha byla dlouhodobě držena jako rezerva pro veřejné budovy města a v současné době je výrazně poznamenána několika stavbami rozdílných urbanistických koncepcí. Ze soutěže na Akademické náměstí byla v roce 1925 realizována pouze právnická fakulta. Koncem 60. let vyrostl poblíž ní administrativní komplex dodnes nazývaný CHEPOS a v roce 2001 přibyla architektonicky zajímavá budova Moravské zemské knihovny. Björnsonův park je hojně využíván, přestože cesty v něm jsou jen vyšlapané, chybí veřejné osvětlení a jeho vybavenost tvoří jen pár laviček a prolézaček. Volné travnaté plochy s ovocnými stromy a lípami však tvoří příjemné prostředí.

Návrhy tří projekčních ateliérů na úpravu Björnsonova sadu si můžete prohlédnout zde:

Úvod (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)
Björnsonův sad – lokalita (ke stažení, formát .pdf, 2 MB)
Na krásné vyhlídce – historie (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)
Björnstjerne Björnson (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)
Požadavky na řešení sadu (ke stažení, formát .pdf, 2 MB)
Zapomenutá městská zahrada (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)
Imprese – vjem – prožitek – otisk (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)
Každý je svým způsobem originální (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)