Protipovodňová opatření města Brna a Ekologický park Černovická terasa, to jsou názvy dvou nových výstav, které nabídlo Urban centrum na Staré radnici od 13. ledna do konce února 2009. První z výstav seznámila návštěvníky s komplexní koncepcí ochrany města před povodněmi. Během historického vývoje Brna byly povodněmi ohrožovány především předměstí či další obce při obou řekách, zatímco samotné výše ležící jádro města zůstávalo mimo dosah záplav. Postupným rozvojem města se však současná zástavba na mnoha místech ocitla v těsném sousedství Svitavy nebo Svratky. Proto schválili brněnští zastupitelé v říjnu 2008 plán protipovodňových opatření, který zajistí městu do budoucna bezpečí. Hlavní zásadou návrhu je umožnění rozlivu přívalové vody v místech, kde je to možné, kde nejsou ohroženy životy lidí a nehrozí škody na majetku. Naopak tam, kde by velká voda ohrožovala životy lidí a majetek, jsou navrženy protipovodňové zemní valy, železobetonové hráze a místně i mobilní hrazení. Projekt počítá i s určitým rozšířením koryt řek a úpravou objektů, které tvoří překážky na tocích, jako jsou jezy, mosty, lávky, atd.

Plánovaný ekologický park nabídne široké možnosti sportovních a rekreačních aktivit.

Tématem druhé výstavy byla přeměna bývalé městské skládky Černovice na ekologický areál. Území o rozloze téměř 250 hektarů nese stopy mnohaleté těžby písku a ukládání odpadu z Brna i okolních obcí. V současné době je část plochy využívána jako zahrádky a část zarostlá náletovou vegetací. Studie rekultivace černovické skládky počítá s využitím areálu k rekreačním účelům. Bývalá skládka a opuštěný pískový lom nabízejí možnosti k provozování adrenalinových sportů (umělé lezecké stěny či slaňování  z náhorní plošiny na dno kaňonu), i dalších aktivit – golfu, cyklistiky, pěší turistiky. Rekultivace skládky a výstavba odpočinkového a rekreačního areálu je pro příští léta jednou z priorit města Brna.

Jednotlivé panely výstavy si můžete prohlédnout zde:

Černovická terasa

Úvod (ke stažení, formát .pdf, 235 kB)
Popis a využití území (ke stažení, formát .pdf, 246 kB)
Fotodokumentace stávajícího stavu (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)
Rozvojové předpoklady (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)
Principy rekultivace území (ke stažení, formát .pdf, 109 kB)
Využití území – návrh A (ke stažení, formát .pdf, 779 kB)
Využití území – návrh B (ke stažení, formát .pdf, 526 kB)
Využití území – návrh C (ke stažení, formát .pdf, 606 kB)
Návrh aktivního využití území (ke stažení, formát .pdf, 2 MB)

Protipovodňová opatření

Úvod (ke stažení, formát .pdf, 601 kB)
Historie a současné povodně (ke stažení, formát .pdf, 596 kB)
Jak ochránit město před povodní (ke stažení, formát .pdf, 2 MB)
Vodní toky (ke stažení, formát .pdf, 4 MB)
Podklady, rizika, analýzy (ke stažení, formát .pdf, 878 kB)
Modelové řešení rozlivu Svratky a svitavy (ke stažení, formát .pdf, 3 MB)
Stoletá voda na Svratce (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)
Mapa ohrožení (ke stažení, formát .pdf, 2 MB)
Mapa rizika (ke stažení, formát .pdf, 2 MB)
Návrhové mapy (ke stažení, formát .pdf, 3 MB)
Rozliv stoleté Svratky a Svitavy (ke stažení, formát .pdf, 3 MB)
Příklad liniové protipovodňové ochrany (ke stažení, formát .pdf, 150 kB)
Kanalizace (ke stažení, formát .pdf, 410 kB)