3. října – 8. listopadu 2019 | Vernisáž 2. října v 18.33

Jak tvořit veřejná prostranství ve 21. století? Kdy se v Brně začne stavět víc nových bytů? Jak bude vypadat nová čtvrť Trnitá? A kdo navrhne budovu nového hlavního nádraží? Na tyto a další palčivé otázky odpověděla výstava, která mapovala tříleté působení Kanceláře městského architekta (KAM).

Ta vznikla jako příspěvková organizace města před třemi lety a brněnská veřejnost měla příležitost nahlédnout pod pokličku její tvorby. Na výstavě byly představeny hlavní úkoly, na kterých jako koncepční kancelář pracuje – od plánů na rozvoj Brna až po konkrétní projekty a realizace. Největším úkolem je dokončení návrhu nového územního plánu, příprava územní studie nové čtvrti Trnitá nebo zadání mezinárodní architektonické soutěže na podobu nového hlavního nádraží. Nejen o těchto tématech se lidé více dozvěděli právě na výstavě.

Poprvé se představil široké veřejnosti také dokument Principy tvorby veřejných prostranství, který připravil tým KAM. Bude sloužit všem, kdo se podílí na rozvoji brněnského veřejného prostoru od zástupců města a samosprávy po architekty nebo projektanty. Celkem deset kapitol popisuje konkrétní principy, jak tvořit kvalitní a funkční náměstí, ulice, parky a další místa ve městě. Ukazuje, jak řešit veřejná prostranství od počátečního plánu, až po jednotlivé detaily, jako jsou typy dlažby nebo prvky městského mobiliáře. Dokument si mohou lidé prohlédnout online na webových stránkách Kanceláře architekta města nebo zakoupit v knižní podobě.

Seznamte se s výstavou Tři roky pro Brno