Vernisáž 7. února v 17 h

Odbor zdraví MMB spolu s Masarykovým onkologickým ústavem vás pozvali na interaktivní výstavu zaměřenou na prevenci onkologických onemocnění. Na zhoubný nádor každý rok v naší zemi zemře přes 27 tisíc občanů. Více než polovině těchto úmrtí je možné předejít a zabránit tak zcela zbytečným ztrátám. Přibližně polovina všech případů rakoviny vzniká totiž z ovlivnitelných faktorů nebo může být zjištěna včas, kdy je šance na trvalé vyléčení velmi vysoká a léčba může být snadná. Správný životní styl může napomoct k eliminaci vzniku onkologických onemocnění až o 75 %.

Unikátní naučná výstava vás seznámila s aktuálními informacemi o nádorech, vysvětlila rizikové faktory jejich vzniku, přinesla nejnovější poznatky o onkologické prevenci a současně nabídla pomoc pro zlepšení životního stylu, jenž zde hraje důležitou roli.

V rámci bohatého doprovodného programu výstavy jste mohli navštívit přednášky či si nechat změřit složení svého těla.

Seznamte se s výstavou Zažijte s námi prevenci