Od 10. května do 7. července 2011 nabídlo Urban centrum na Staré radnici výstavu Revitalizace Staré Ponávky – příležitost ke změně, kterou připravilo ve spolupráci s Odborem územního plánování a rozvoje MMB. Statutární město Brno je jedním z osmi partnerů mezinárodního projektu REURIS – Revitalizace řek a jejich okolí v urbanizovaném území měst.

V rámci tohoto mezinárodního projektu seznámila výstava  návštěvníky s pilotním projektem města Brna na revitalizaci 3,7 kilometru dlouhého toku bývalého Svitavského náhonu.Tříletý projekt, jehož příprava byla zahájena v roce 2008, se zabývá revitalizací území kolem Staré Ponávky s cílem vytvořit podél vodního náhonu promenádu a pobytové korzo.

Postupná realizace tohoto projektu umožní vytvořit atraktivní prostředí říčního nábřeží a vrátit vodu do města. V oblasti přiléhající k centru města vznikne území nabízející procházky a pobyt kolem vody v přilehlých parcích propojených  pěšinami a cyklostezkami. Brno díky i tomuto projektu bude mít možnost upevnit svoji pověst města, ve kterém se dobře žije.

1 Úvod (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)

2 Projekt REURIS I (ke stažení, formát .pdf, 6 MB)

3 Projekt REURIS II (ke stažení, formát .pdf, 3 MB)

4 Inspirace (ke stažení, formát .pdf, 4 MB)

5 Minulost (ke stažení, formát .pdf, 4 MB)

6 Současnost (ke stažení, formát .pdf, 4 MB)

7 Současnost (ke stažení, formát .pdf, 4 MB)

8 Budoucnost (ke stažení, formát .pdf, 6 MB)

9 Zásady pro návrh (ke stažení, formát .pdf, 3 MB)

10 Výstupy projektu (ke stažení, formát .pdf, 3 MB)

11 Revitalizační studie (ke stažení, formát .pdf, 7 MB)

12 Teplárny (ke stažení, formát .pdf, 4 MB)

13 Parku u Dornychu (ke stažení, formát .pdf, 4 MB)

14 Škrobárny (ke stažení, formát .pdf, 4 MB)

15 Komárov (ke stažení, formát .pdf, 4 MB)

16 Špitálka (ke stažení, formát .pdf, 4 MB)