Vernisáž 30. března 2022 v 17h

Výstava výsledků designerské soutěže na podobu nových světelných girland v ulicích města Brna

Jedinečné osvětlení hlavních ulic v centru města je historicky spojeno s pořádáním Brněnských veletrhů a výstav. Vzhledem k jeho nevyhovujícímu technickému stavu se město Brno rozhodlo uspořádat soutěž o návrh a realizaci nové podoby 36 girland do pěti brněnských ulic – Česká, Středová, Běhounská, Kobližná, Masarykova, kde budou nahrazeny současné girlandy z padesátých let.

Stávající girlandy, které slouží ke každodennímu večernímu osvětlení ulic, byly během sedmdesátiletého provozu již několikrát renovovány a mnohdy již ztratily svůj původní specifický charakter.

Nově navržené girlandy by měly podle zadání vycházet ze současných technologických možností a měly by být uzpůsobené pro provoz a snadnou údržbu ve veřejném prostoru. Jejich primárním účelem je však především přispět k vizuální kultivaci brněnských ulic a k tvorbě a šíření „značky“ města.

První fáze soutěže, které se účastnilo deset soutěžících, byla přístupná všem potenciálním účastníkům bez omezení. Do druhé fáze soutěže pak porota složená z odborníků a zástupců města vybrala čtyři nejlepší soutěžní návrhy, jejichž autoři byli vyzváni k dopracování projektu.

Začátkem března odborná porota jednoznačně vybrala a Rada města potvrdila jako vítězný návrh projekt od společnosti VISUALOVE s.r.o., jejichž návrh odkazuje na vizuál města a dokáže s ním skvěle variabilně pracovat.

Výstava představí nejen vítězný návrh, ale i návrhy dalších autorů, kteří se probojovali do druhého kola soutěže. Organizaci soutěže zajišťovala kancelář CCEA MOBA ve spolupráci s Kanceláří marketingu a cestovního ruchu MMB a Technickými sítěmi Brno.

Na realizaci vítězného díla se můžeme těšit do konce letošního roku 2022.