Vernisáž 30. března 2022 v 17h

Výstava výsledků designerské soutěže na podobu nových světelných girland v ulicích města Brna

Jedinečné osvětlení hlavních ulic v centru města je historicky spojeno s pořádáním Brněnských veletrhů a výstav. Vzhledem k jeho nevyhovujícímu technickému stavu se město Brno rozhodlo uspořádat soutěž o návrh a realizaci nové podoby 36 girland do pěti brněnských ulic – Česká, Středová, Běhounská, Kobližná, Masarykova, kde budou nahrazeny současné girlandy z padesátých let.

Stávající girlandy, které slouží ke každodennímu večernímu osvětlení ulic, byly během sedmdesátiletého provozu již několikrát renovovány a mnohdy již ztratily svůj původní specifický charakter.

Nově navržené girlandy by měly podle zadání vycházet ze současných technologických možností a měly by být uzpůsobené pro provoz a snadnou údržbu ve veřejném prostoru. Jejich primárním účelem je však především přispět k vizuální kultivaci brněnských ulic a k tvorbě a šíření „značky“ města.

První fáze soutěže, které se účastnilo deset soutěžících, byla přístupná všem potenciálním účastníkům bez omezení. Do druhé fáze soutěže pak porota složená z odborníků a zástupců města vybrala čtyři nejlepší soutěžní návrhy, jejichž autoři byli vyzváni k dopracování projektu.

Začátkem března odborná porota jednoznačně vybrala a Rada města potvrdila jako vítězný návrh projekt od společnosti VISUALOVE s.r.o., jejichž návrh odkazuje na vizuál města a dokáže s ním skvěle variabilně pracovat.

Výstava představila nejen vítězný návrh, ale i návrhy dalších autorů, kteří se probojovali do druhého kola soutěže. Organizaci soutěže zajišťovala kancelář CCEA MOBA ve spolupráci s Kanceláří marketingu a cestovního ruchu MMB a Technickými sítěmi Brno.

Výsledky soutěže a hodnocení poroty
 1. místo VISUALOVE | Jan Machát, Michal Okleštěk, Veronika Šmírová

  Hodnocení poroty: Dobrý, kvalitně představený návrh. Autoři v něm dochází k důstojnému kompromisu mezi formálním navázáním na typickou (historickou) girlandu a volbou čistšího soudobého tvarování. Návrh a jeho prezentace inklinují k podbízivosti a jednodušší dekorativnosti, nicméně dekor je základním atributem girlandy obecně a instinktivně se očekává. Zároveň je v návrhu z pohledu realizace málo rizik. Ztvárnění identity města vyhodnotilo politické zastoupení v porotě jako nejzdařilejší. Autoři svým návrhem vypráví příběh, který sdělují přístupnou a srozumitelnou formou.

 2. místo | Pavel Korbička, Ondřej Bělica

  Hodnocení poroty: Výborně zpracovaný návrh, věrohodný, technicky soudobý a promyšlený, který se dá dále rozvíjet. Přes den nenápadný, autoři využívají minimální technické prostředky, přitom v noci dostatečně variabilní. Návrh skýtá velký potenciál, ale také riziko nepochopení — jestli to není „málo“. Funguje vlastně výhradně v dynamické poloze, když dělá změny. Samotná linie světla bez pohybu už přesvědčivá není. Správné naprogramování může překvapit a tím pádem i neomrzet. V politickém zastoupení převládal názor, že by návrh představoval zbytečně velkou výzvu v jeho prezentaci veřejnosti a v komunikaci městské tematiky jeho prostřednictvím.

 3. místo | Josef Kortan, Jiří Mašek, Dávid Sivý, Jan Nálepa

  Hodnocení poroty: Nadčasový návrh, zajímavý, kontextuálně spojený s Brnem svou aluzí na funkcionalismus a modernu. Autoři reagují na různost ulic, používají soudobou estetiku a kultivované tvarosloví. Zdůvodnění umístění a volby typu křivek je ovšem celkem slabé a pro prezentaci návrhu vlastně i tak trochu navíc. Technické zpracování se zdá funkční, ačkoli vertikální fixování v ulici Běhounské zůstává pro porotu s otazníkem a celková údržba bude logisticky náročná. V technickém řešení také tkví křehkostí návrhu — aby fungoval, musí být provedeno perfektně. Porota napříč spektrem vnímala uměleckou hodnotu návrhu, ale z politického úhlu pohledu spíše jako instalaci dočasného charakteru.

  Finalista | Vanta Lab — Michal Ondráček, Radim Horáček, Tomáš Blaha

  Hodnocení poroty: Porota v tomto návrhu zejména kvituje koncepční posun mezi první a druhou fází. Nově zvolené „orientální“ vyznění jako takový vtip mezi řádky porota rovněž ocenila a návrh svým výrazným tvaroslovím a tematickou estetizací našel sympatie i u politického zastoupení. Disponuje však řadou problémů zejména v technických aspektech. Laminát není dobře zvolený materiál (ačkoli je levnější a lepší než původní mosaz) zejména z hlediska údržby a není zde dobře zobrazen detail, který by přesvědčil o proveditelnosti a důstojném stárnutí výrobku.

Seznamte se s výstavou Brněnské neony