11. listopadu – 8. prosince 2021

Výstava byla dne 11. listopadu netradičně zahájena odpolední procházkou naučné stezky v posvitavské výrobní zóně podél řeky Svitavy, která upomíná na zašlou slávu brněnského průmyslového dědictví. Stezka je jednou z realizací, která uspěla v hlasování brněnského participativního projektu Dáme na vás. Návštěvníky procházky provedla navrhovatelka projektu – paní Ing. arch. Olga Strublová.

Na další procházce dne 24. listopadu se mohli návštěvníci seznámit s části areálu Tepláren Brno – budoucí lokalitou chytré čtvrti Špitálka.

Brownfiledy – pozůstatky průmyslové nebo vojenské aktivity, jejichž potenciál mnohdy zůstává nevyužit. Investice do revitalizace brownfieldů je zpravidla mnohem nákladnější než výstavba na tzv. zelené louce a je spojena s celou řadou rizik.

V Brně podobných ploch máme více než 100, což v době, kdy bojujeme s nedostatkem fyzického prostoru je více než dost. Spousta brownfieldů bojuje s roztříštěnou majetkovou strukturou, která proces regenerace značně komplikuje. Nicméně i přes problémy s regenerací spojenými se daří brownfieldy revitalizovat a nacházet jim nová využití. Právě těmito úspěšnými projekty, u nás i ve světě, vás výstava provedla.

Seznamte se s výstavou Brownfiledy | Druhá šance ► Online verze výstavy zde.


Pokud vás zajímají brněnské budovy či areály, které prošly v minulosti proměnou, můžete náhlednout do brožur Brno Brownfields 2013 a 2015. Mapu všech brownfieldů na území města naleznete na veřejném datovém portálu data.brno.cz v aplikaci Brownfields.