Vernisáž 23. června v 18 hodin

Vytvořit z náměstí Míru důstojné centrum Masarykovy čtvrti a proměnit ho na příjemnější místo pro obyvatele Brna. To bylo úkolem otevřené urbanisticko-architektonické soutěže, kterou organizovala Kancelář architekta města Brna. Porota složená z odborníků vybrala pak z celkem osmi přihlášených vítězný návrh týmu architekta Luboše Františáka.

Cílem soutěže bylo navrhnout celkovou proměnu náměstí Míru a chátrajících objektů bývalých vojenských autoopraven v ulici Lerchova, včetně dopravního řešení tramvajové smyčky nebo přístupu do parku Kraví hora. Soutěžící měli navrhnout také polyfunkční dům s obchody, službami a byty, jehož součástí bude volnočasové centrum se sálem, klubovnami a komunitní zahradou.

Seznamte se s výstavou Proměna náměstí Míru


Katalog soutěžních návrhů si můžete stáhnout níže ▼