V květnu 2013 byl v Urban centru představen soubor časově provázaných investičních a sociálních projektů, které město uskutečňuje v lokalitě tzv. brněnského Bronxu na území městských částí Brno-střed a Brno-sever. Výstavu připravil Bytový odbor MMB ve spolupráci s Kanceláří primátora  města Brna, navázala na publikaci o realizaci projektu.


Když se v roce 2008 naskytla možnost získání dotace z fondu Evropské unie na zlepšení stavu problémových obytných lokalit, vedení města zahájilo přípravu Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města. Brnu se podařilo na realizaci tohoto projektu získat dotaci ve výši 134 milionů korun, která je však jen částí nákladů, neboť takto rozsáhlý projekt není možné uskutečnit bez spolufinancování z prostředků města.

Na výstavě jste se mohli seznámit s již provedenými i se zahajovanými stavebními úpravami bytových domů a opravami fasád, které vedou ke zlepšení stavebního fondu v této části města, aby spolu s přívětivými veřejnými prostory i cílenými sociálními službami zvýšily sociálně-ekonomickou úroveň obyvatel lokality.

Výstava poukázala na úsilí a naději vkládané do území, které je od historického jádra Brna vzdáleno jen několik minut chůze, přesto se mu dosud raději vyhýbáme.

Více informací o naplňování projektu IPRM – brožura ke stažení.

Výstavu IPRM si můžete připomenout od 4. února do 1. března 2014 v Knihovně Jiřího Mahena.

Září 2014, Co se děje v Brně?

Další zrekonstruovaný dům v rámci IPRM
Město opravilo další bytový dům (Bratislavská 60) v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna, který se stal osmou obytnou stavbou, která prošla úplnou rekonstrukcí. Do roka jej budou následovat další tři budovy. “Plán schválilo brněnské zastupitelstvo v roce 2009. Cílem je oprava domů v problémové zóně na území městských částí Brno-­střed a Brno-sever,” uvedl náměstek brněnského primátora Oliver Pospíšil.

Celkové náklady na zvelebení původního čtyřpatrového pavlačového domu z roku 1889 přesáhly osmnáct milionů korun.

Říjen 2015, Tiskový servis

Poslední dům opraven

Jedenáctým a posledním domem, který město Brno zrekonstruovalo v rámci projektu Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města (IPRM) je bytový dům Francouzská 42. Slavnostní otevření se uskutečnilo za účasti 1. náměstkyně primátora Kláry Liptákové ve čtvrtek 15. října 2015.
Objekt byl rekonstruován od srpna 2014 do září 2015, přičemž náklady na stavbu dosáhly 65,8 mil. Kč. 

Výstavni panely k prohlédnutí zde:

IPRM – úvod (ke stažení, formát .pdf, 1 MB)

Financování IPRM (ke stažení, formát .pdf, 1,003 kB)

Zóna IPRM (ke stažení, formát .pdf, 1,014 kB)

Příprava IPRM (ke stažení, formát .pdf, 485 kB)

Cíle IPRM (ke stažení, formát .pdf, 693 kB)

Regenerace bytových domů – projekty na zhodnocení fasád domů I (ke stažení, formát .pdf, 632 kB)

Regenerace bytových domů – projekty na zhodnocení fasád domů II (ke stažení, formát .pdf, 893 kB)

Regenerace bytových domů – projekty na zhodnocení fasád domů III (ke stažení, formát .pdf, 966 kB)

Revitalizace veřejných prostranství (ke stažení, formát .pdf, 829 kB)

Regenerace bytových domů – pilotní projekty I (ke stažení, formát .pdf, 551 kB)

Regenerace bytových domů – pilotní projekty II (ke stažení, formát .pdf, 889 kB)

Regenerace bytových domů – pilotní projekty III (ke stažení, formát .pdf, 576 kB)

Regenerace bytových domů – pilotní projekty IV (ke stažení, formát .pdf, 555 kB)

Pilotní projekty sociální oblasti (ke stažení, formát .pdf, 375 kB)

Současný stav dokončených projektů komplexních rekonstrukcí bytových domů (ke stažení, formát .pdf, 658 kB)

Z výstavby (ke stažení, formát .pdf, 852 kB)